Tilbud til særlig målgruppe: Tag med på ferierejse

Demens: Igen i år tilbyder Høje-Taastrup Kommune ferierejse for borgere med en demenssygdom og deres pårørende.

Tilbud til særlig målgruppe: Tag med på ferierejse

Borgere med demenssygdom kan komme på ferierejse, arrangeret af Høje-Taastrup Kommune. Foto: Thomas Olsen

Hjemmeboende borgere i Høje-Taastrup Kommune har mulighed for sammen med deres raske ægtefælle, samlever eller nærmeste pårørende.at komme på en ferierejse.

Turen foregår i perioden 22.-26. maj 2023 og går til Helsingør, hvor der vil blive arrangeret forskellige udflugter i byen.

Her er der gode muligheder for hyggeligt samvær og for at tale med andre i samme situation om livet med demenssygdom. Kommunens demenskonsulenterne vil være til stede og stå til rådighed. Der vil desuden være mulighed for få råd og vejledning.

Du og din pårørende skal være selvhjulpne og være i stand til at kunne gå kortere afstande, kunne komme ind og ud af en bus samt være interesserede i at indgå i sociale sammenhænge og deltage aktivt.

Demensteamet arrangerer et orienteringsmøde et par uger før afrejse.

På rejsen er der plads til 8 par, altså 16 personer i alt, samt kommunens demensteam.

Er man interesseret, kan man kontakte demensteamet på telefon 4359 1732 eller mail: demens@htk.dk

Der er deltagerbetaling, og der er tilmeldingsfrist den 20. april 2023.

Par, der ikke tidligere har deltaget i kommunens ferierejser, vil have fortrinsret.

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind på Lokalavisen Taastrups Facebook-side, og deltag i debatten og får daglige, friske nyheder fra dit nærområde.