Mens Erik langsomt forsvinder, passer Grethe ham

Demens: En hustru til en demensramt 83-årig fortæller om sit liv som pårørende.

Sådan håndterer kommune “ekstrem vigtig” opgave

Grethe Nickelsens mand har været diagnostiseret med demens i fem år. Hun passer ham hjemme, så længe det er muligt. Men det er lidt af en opgave, som også tærer på hende. Foto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen
<p>Når en demenssygdom rammer en familie, er det ikke bare den syge, det får konsekvenser for. Det er dagligt et hårdt mentalt og fysisk arbejde for de nærmeste pårørende, som vælger at passe den demensramte i det omfang, det nu er muligt. Hjemme, med eller uden hjælp fra andre familiemedlemmer eller professionelle.</p>