Persondatapolitik

Privatlivspolitik

www.sn.dk er ejet af Sjællandske Medier A/S

Adm. direktør: Jens Nicolaisen

Ansv. chefredaktør Louise Pettersson

Søgade 4-12

4100 Ringsted

Tlf.: 57 61 25 00

Redaktion: sndk@sn.dk

Salg: sndk.salg@sn.dk

CVR: 68435617

1. Kontaktoplysninger

Sjællandske Medier er dataansvarlig i forhold til den indsamling og opbevaring af personoplysninger, der finder sted ved brug af virksomhedens digitale medier. Har du spørgsmål hertil, kan du henvende dig til:

Navn: Sjællandske Medier

Adresse: Søgade 4-12, 4100 Ringsted

E-mail: direktionen@sn.dk

Telefon 5761 2500

2. Generelt

Sjællandske Medier tager din ret til databeskyttelse alvorligt og ønsker, at du trygt kan bevæge dig rundt på sn.dk med undersites samt i de e-aviser og apps, som Sjællandske Medier udgiver.

Derfor har vi udarbejdet nedenstående privatlivspolitik samt vejledning i, hvad cookies er, og hvordan de anvendes på sn.dk og tilhørende undersites.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Sn.dk indsamler en række oplysninger om dig og din brug af vores digitale medier til forretningsmæssige og udviklingsmæssige formål. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Køb hos Sjællandske Medier
 • Oprettelse af profil
 • Tilmelding til læsearrangementer
 • Nyhedsbrev
 • Deltagelse i konkurrencer mm.
 • Besvarelse af spørgeskemaer

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Køb hos Sjællandske Medier, oprettelse af profil:
  • Behandling er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Tilmelding af læsearrangementer, nyhedsbrev, deltagelse i konkurrencer, besvarelse af spørgeskemaer, cookies mm.
  • Behandling sker på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a, markedsføringslovens § 10, stk. 1 og cookiebekendtgørelsens § 3, stk. 1

4. Kategorier af personoplysninger og hvor vi indsamler dem fra

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig.

Vi indsamler bl.a. følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Evt. abonnementsnummer
 • Køn
 • Alder
 • Postnummer
 • Interesser
 • Holdninger
 • Forbrug
 • Kendskab til forskellige emner mm.
 • Cookies

Nærmere omkring cookies

Disse oplysninger indsamles automatisk v.h.a cookies (se afsnittet “Cookies”)

Disse oplysninger, der ikke er personligt identificerbare, indsamles for at analysere den samlede brugeradfærd på sn.dk med henblik på at udvikle og forbedre sitet.

Disse oplysninger kan deles med tredjepart. Se hvilke under afsnittet “Samarbejdspartnere”.

5. Cookies

Sådan kan du slette eller undgå cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder. Levetiden kan variere. Nogle cookies forsvinder, når du lukker

browservinduet, andre bliver gemt i typisk 12 eller 24 måneder.

Cookies fornyes efter hvert besøg.

Eftersom en cookie befinder sig hos dig, er det altid muligt for dig at se og slette cookies. Det gør du i dine

browserindstillinger.

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem.

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Sådan bruger vi cookies

Sn.dk bruger cookies til at:

– indsamle statistik over hvor mange brugere, vi har

– følge vores brugeres adfærd

Det gør vi for at:

– udvikle og tilpasse indholdet på sn.dk

– tilstræbe at du får vist de annoncer, der er mest relevant for dig. Statistikken for sn.dk bliver indsamlet ved hjælp af Gemius Audience (trafikmåling). Cookies fra Gemius Audience registrerer, hvordan du og andre bruger internettet. Statistikken bruges til at sammenligne trafikken på forskellige websites. Målingen overholder al lovgivning på området herunder persondataloven, ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice, og videregiver ikke personligt identificerbare oplysninger om enkeltpersoners internetadfærd, men kun i form af et samlet overblik.
Der registreres ikke personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil, hvilket sker i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaer.

Sn.dk indsamler også statistik over trafikken og adfærden på vores sites ved hjælp af cookies fra Google Analytics. Cookies fra Google Analytics bruges til at analysere vore brugeres adfærd på sn.dk. Heller ikke disse oplysninger er personligt identificerbare.
Målingen overholder al lovgivning på området.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan se se listen af cookies og administrerer samtykke fra sn.dk her.Administrer Cookieindstillinger

E-avis, brugerprofil og apps

Sjællandske Mediers udbud af e-avis-produkter udbydes i samarbejde med:

Visionlink, Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J.

Ved brug af e-aviser indsamles der v.h.a. cookies oplysninger omkring brugerens adfærd, læsetid, sidevisninger og hvilke enheder der læses fra. Disse oplysninger bruges alene til at optimerer e-avisernes funktionalitet og er ikke personligt identificerbare.

Når du logger ind på din brugerkonto i vores app, forbliver du logget ind.

Bruger du vores website (også via en mobil enhed) kan du ligeledes forblive logget ind på din brugerkonto.
Du og enhver anden bruger af den computer/browser, hvor du er logget ind, vil uden yderlige godkendelse kunne se og få adgang til de fleste dele af din brugerkonto og udføre visse specifikke handlinger, mens du er logget ind.
Hvis du bruger en offentlig eller delt computer, anbefaler vi derfor, at du aktivt logger ud efter endt brug.

Din accept

Du accepterer vores brug af cookies, når du bevæger dig rundt på Sn.dk og vores tilhørende undersites.

Du kan til en enhver tid få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvad vi anvender dem til og hvordan du kan fravælge disse her. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du er altid velkommen til at kontakte Sn.dk, hvis du har spørgsmål om vores brug af cookies.

Du kan kontakte os på: sndk@sn.dk.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande uden tilsvarende databeskyttelseslove. Disse overførsler vil kun finde sted, når det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne privatlivspolitik, eller som krævet af gældende lovgivning.

Vi træffer passende foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet under sådanne overførsler. Disse foranstaltninger omfatter brugen af standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen, eller indhentning af dit udtrykkelige samtykke. Det kan ligeledes omfatte overførsler til tredjelande, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med persondataforordningen. Dette inkluderer opbevaring på computere, som kun få, betroede medarbejdere har adgang til.

Personoplysninger slettes og anonymiseres løbende efterhånden som de ikke længere tjener det formål, hvor de er blevet indsamlet. Personoplysninger gemmes højst 12 måneder efter brug, medmindre lovgivning eller anden retlig forpligtelse, kræver andet.

8. Er du forpligtet til at afgive personoplysninger?

Nej, det er du ikke. I visse tilfælde ved eksempelvis køb i vores webshop har vi dog behov for at indsamle kontaktoplysninger, så du kan modtage det bestilte.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan blandt andet ske således:

 • Profil: Du kan slette din profil, når du er logget ind på sn.dk
 • Nyhedsbrev: Du kan framelde direkte i hvert enkelt nyhedsbrev

Du kan desuden til enhver tid kontakte os på mail: sndk@sn.dk for henvendelser angående tilbagetrækningen af samtykke samt dine øvrige rettigheder

10. Samarbejdspartnere

1. Annoncer

Sn.dk samarbejder med annoncenetværker.

Kontakt os for yderligere oplysninger på sndk.salg@sn.dk.

Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg/

2 . Øvrige samarbejdspartnere

Sn.dk har en række øvrige eksterne samarbejdspartnere, der leverer ydelser til eller modtager ydelser fra sn.dk.

Herunder: E-aviser, video, website, nyhedsbreve, betalingsløsninger og Sociale platforme.

Sn.dk udveksler cookies med samarbejdspartnere i ovenstående kategorier (1 og 2), der alle har forpligtet sig til at behandle dataene fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du skal dog være opmærksom på, at i nogle tilfælde er vi fælles dataansvarlig med de tredjeparter, som også indsamler personoplysninger gennem cookies på siden, eller de modtagere, som vi deler personoplysninger med. I de tilfælde tillader vi os at sende din anmodning videre til den pågældende, hvis det er relevant for at besvare din anmodning.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til at blive glemt (sletning)

 • Du har ret til sletning. Du kan i en lang række tilfælde slette dine personoplysninger ved at trække dit samtykke tilbage. Se ovenfor under retten til at trække samtykke tilbage samt under opbevaring af dine personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Vi anbefaler dog, at du først tager direkte kontakt til os: direktionen@sn.dk

Retningslinjerne

Sn.dk er tilsluttet det fælles cookiemærke og forpligtiger sig herved til at følge de retningslinjer, der er fastsat af Foreningen af Danske Interaktive Medier, når det gælder behandlingen af personlige data og cookies.

Retningslinjerne for cookies er beskrevet på www.Minecookies.org

Ovenstående retningslinjer er hentet fra Minecookies.org. De er gennemskrevet og uddybet i henhold til håndteringen af cookies på sn.dk.

13. Opdatering af privatlivs- og cookiepolitik

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende privatlivspolitik.

Når vi opdaterer eller ændre privatlivspolitikken, vil vi altid rette datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Opdateret september 2023