Pensionister i fejde med kommunen om lokale: – Det er ufatteligt

LOKALE: Humlebæk Pensionistforening er stærkt utilfredse med, at de ikke længere kan være i deres vante lokaler, på det sædvanlige tidspunkt. Det går udover de ensomme ældre, siger foreningen. Men det var foreningens eget valg at flytte, siger udvalgsformand.

Pensionister i fejde med kommunen: - Det er ufatteligt

Foreningen mener selv, at de har mistet medlemmer siden de flyttede til frikirken. Foto: Tine Trier

– Der er koldt, man kan ikke sidde ordentligt, og der er ikke nogen teleslynge.

Sådan siger formand for Humlebæk Pensionistforening, Knud-Erik Kock, om foreningens nye lokale i Strandvejskirken i Humlebæk.

Der er ellers proppet med mennesker torsdag den 16. marts, hvor dagens gæst, Finn Kamper-Jørgensen, står for fællessang og fortællinger om revyens historie.

– Der er mange i dag, og det er vi glade for. Men disse lokaler er ikke tilfredsstillende, siger Grethe Troensegaard, bestyrelsesmedlem i Humlebæk Pensionistforening.

Ensomhed

Humlebæk Pensionistforening er en forening for seniorer i alderen 65+ og holder omkring 35 arrangementer årligt. Siden årsskiftet har de lejet sig ind i Strandvejskirken efter, at de er flyttet fra Humlebæk Dagcenter. Der må de nemlig ikke længere være i tidsrummet 13.30-18.00, som ellers har været standard procedure i 15 år.

– Vi synes det er ufatteligt. Vi betaler 20.000 kroner årligt for lejen her, og det har vi slet ikke råd til, siger Knud-Erik Kock.

Grethe Troensegaard og Knud-Erik Kock fører an i striden om lokalet i Humlebæk Dagcenter. Foto: Tine Trier

Pensionistforeningen mener selv, at de har mistet medlemmer, siden de er flyttet de cirka 200 meter ned til kirken på Humlebæk Strandvej. Det kan være en lang vej, hvis man er dårligt gående, og i sidste ende betyde, at folk bliver hjemme, siger formanden.

– Det betyder enormt meget for dem, der sidder alene det meste af tiden, at de kan komme til arrangementerne. Når de ikke kommer ud, så risikerer vi, at de bliver ensomme, siger Knud-Erik Kock.

Efter klokken 16

Beslutningen om, at foreningen ikke længere kan være i dagcenteret om dagen, blev truffet tilbage i 2021 af det daværende Social- og Seniorudvalg. Begrundelsen var, at der skulle være plads til dagcenterets egne aktiviteter i åbningstiden. Det trådte reelt i kraft i 2022.

Til gengæld har Humlebæk Pensionistforening fået tilbuddet om, at de stadig kan være i dagcenteret efter åbningstid, enten torsdag fra klokken 16.00, eller fredag fra klokken 15.00. Men det vil de ikke.

– Mange af vores medlemmer tør ikke gå hjem så sent, når det mørkt. Det andet er, at mange af vores medlemmer får kraftig medicin med deres aftensmad. Så det ville ikke fungere at have et arrangement lige oven i det, siger han.

Kommer ikke til at ske

Fra det nuværende Social- og Sundhedsudvalg, har det været foreslået, at foreningen også kan få lov til at benytte lokaler på de omkringliggende plejehjem. Blandt andet har de fået tilbudt Skovgården Pleje- og Rehabiliteringscenter. Men det kan heller ikke komme på tale.

– Vi kommer ikke derud. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at folk der arbejder med ældre, ikke kan forstå det. Det er for langt væk, og vi har ikke råd til transport derud, siger Knud-Erik Kock.

Hvordan forestiller du dig, at problemet kan løses, hvis I ikke giver jer lidt?

– Problemet kan løses ved, at vi får lov til at komme derind igen. Vi håber på det bedste, og vi har ikke givet op endnu, siger han og forklarer, at foreningen er villige til at bøje sig til tidspunktet 14.00.

Det var deres eget valg

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Louise Mehnke (S) mener langt fra, at Humlebæk Pensionistforening er blevet smidt på porten.

– Jeg synes vi har strakt hånden frem i mange omgange og set på mange forskellige muligheder, men det er naturligvis svært at nå til enighed, hvis den ene part insisterer på at fastholde situationen uændret. Der har været adskillige møder og forsøg på at løse situationen til alles tilfredsstillelse, siger Louise Mehnke (S) og understreger, at foreningen stadig er velkommen i Dagcenteret, blot på andre tidspunkter, eller for eksempel på Skovgården.

Louise Mehnke (S) er formand for det nuværende Social- og Sundhedsudvalg. Foto: Niels Mathiesen

Hun mener heller ikke, at foreningen er blevet skubbet ud på nogen måde.

– Det var udelukkende Humlebæk Pensionistforenings eget valg at forlade de gode lokaler i dagcentret til fordel for frikirkens lokaler, hvor de betaler leje. I dagcenteret får de gratis lokaler med alle faciliteter stillet til rådighed.

Dagcenterets åbningstid er til dagcenteret

Det handler om, at Humlebæk Dagcenters åbningstider skal være afsat til centerets egne aktiviteter, forklarer udvalgsformanden.

– Antallet af ældre i Fredensborg Kommune stiger hastigt i disse år. Vi ønsker derfor at give flere ældre et tilbud om fællesskab i dagcenteret i Humlebæk. Derfor har vi også brug for flere timer end tidligere til kommunens aktiviteter, siger hun og tilføjer, at der er vedtaget en politisk ambition om, at de ældre får et aktivt og værdigt liv, blandt andet gennem styrket netværk.

Louise Mehnke peger på, at pensionistforeningen allerede modtager en del fra de såkaldte §18-midler: En pulje til frivilligt socialt arbejde i Lov om Social Service.

– Fredensborg Kommune prioriterer i en svær tid mange penge årligt til foreningens aktiviteter. Og det har vi gjort i rigtig mange år. Alene i 2022 fik foreningen således et virkelig flot beløb på omkring 100.000 kr. i tilskud fra kommunen. Jeg kan ikke komme i tanker om en anden forening med lignende medlemsantal, der har modtaget så mange penge fra §18 midlerne. Vi har samtidig brugt meget tid på at finde et godt alternativ, og jeg vil gerne igen understrege, at Humlebæk pensionistforening er meget velkommen i dagcenteret, siger hun.