Budgettet blev åbnet på ny: Forældre må betale noget af regningen

Økonomi: Budgettet blev åbnet og besparelser skulle findes. Et område var fredet for store indhug

Alt var i spil. Til mødet handlede det om, hvad budgetforligskredsen så kunne blive enige om at spare på. Foto: Niels Mathiesen

Mandag klokken 16 stimlede budgetforligspartierne sammen. Formålet var klart: Kommunens ellers låste budget skulle åbnes og i princippet var alt til forhandling igen. Grunden den forholdsvis sensationelle genåbning af budgettet skal findes i, at kommunens budget var overskredet i sådan en grad, at man har nødsaget til at finde besparelser.

– I mine mange år som borgmester, har jeg aldrig været med til, at man åbnede budgettet på den her måde. Jeg kan godt sige, at der var ikke nogen, der jublede over, at vi skulle dette, siger borgmester, Thomas Lykke Pedersen (S).

Grunden til den store budgetoverskridelse skal findes i manglende kompensation. Den stigende inflation, modtagelse af ukrainske flygtninge og udgiftspres på de specialiserede socialområder. Det er alle sammen områder, hvor regeringen i normalt kompenserer kommunerne. Dette er bare ikke sket i år.

– Fredensborg Kommune er i lighed med mange andre kommuner desværre presset økonomisk af stigende udgifter på en række områder og den nuværende høje inflation. Og da regeringen hverken vil kompensere kommunerne eller øge den såkaldte serviceramme, har vi desværre været nødsaget til at gennemføre en række besparelser på vores budget allerede i år, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen

Besparelserne

Det lykkedes budgetforligspartierne at finde besparelser på 7,9 millioner i 2023 og 6,6 millioner kroner i 2024. Men det er slet ikke nok, hvis kommunen fortsat ikke bliver kompenseret. Der forventes på nuværende tidspunkt et behov behov for besparelser i omegnen af 40 millioner kroner. På grund af en robust økonomi, kan den store besparelse godt udskydes lidt endnu.

– Det er et fint at vi kan finde cirka otte millioner kroner i år. Det er ikke nok, men det fint. Med andre ord, er det det, vi kunne blive enige, siger Thomas Lykke Pedersen.

At budgetforligskredsen allerede nu har fundet besparelser betyder, at øvelsen om at lægge det nye budget for 2024-2027 bliver lidt lettere. Men det betyder også, at spareøvelsen i kommunen endnu ikke er slut, så længe kommunen ikke kompenseres. Kommunen har sparret deres kroner ved en række mindre indgribende ting, hvor man har sparet nogle 100.000 kroner.

Den største besparelse har kommunen fået ved at sætte nogle takster op hos forældre til børn på kommunale pasningstilbud. Forældrebetaling til madordning øges med 50 kroner i daginstitutioner fra 751 til 801 kroner pr. måned.

Takst i SFOI og SFOII hæves med 100 kr. om måneden fra august 2023. SFOI hæves fra 1.203 kr. til 1.303 kr. og SFOII hæves fra 526 kr. til 626 k

Elefanten i rummet

Den store elefant i rummet var besparelser på ældreområdet, der for nu er fredet, forklarer borgmesteren. Opgaven er så tilpas stor, at det kræver en lidt anden tilgang, hvis man skal nå i mål med det, forklarer borgmesteren.

Derfor har kommunen med en hensigtserklæring igangsat en proces om at nedbringe udgifterne på området.

– Området er en stor mundfuld, og udgifterne skal analyseres. Det vi blandt andet ligger op til er plan for at nedbringe vikarudgifter, siger Thomas Lykke Pedersen.

Derudover håber de på, at servicerammen for kommunerne udvides, så man får et større råderum i kommunernes service af borgerne.

Alt var i spil. Til mødet handlede det om, hvad budgetforligskredsen så kunne blive enige om at spare på. Foto: Niels Mathiesen