Stemmer fra borgersamlingen: Bæredygtighed må godt gøre lidt ondt

Til dagligt går Aksel Heunicke i 2.g på Birkerød Gymnasium, men frem til april er han også en af Rudersdals ambassadører i projektet Borgersamling Bæredygtigt Forbrug, der skal udvikle initiativer til grøn omstilling.

Klimakrisen og den grønne omstilling er den største udfordring, samfundet står med i hele det 21. århundrede, mener 17-årige Aksel Heunicke fra Birkerød, der er med i projektet Borgersamling Bæredygtigt Forbrug, som skal udarbejde en vision med bud på grøn omstilling. Foto: Benedicte Lorenzen

Foto: Benedicte Lorenzen

Blikket er vågent og hjernen spinner i hurtige omdrejninger, når snakken falder på klodens tilstand. Det er tydeligt, at 17-årige Aksel Heunicke har noget på hjerte, når det kommer til klima og grøn omstilling. Og klimavalget træffer han da også dagligt, når han eksempelvis vælger cyklen til og fra undervisningen i 2.g på Birkerød Gymnasium. Derfor tøvede Aksel Heunicke heller ikke længe, da han sidste år blev inviteret til at være en af Rudersdals otte ambassadører i projektet ’Borgersamling Bæredygtigt Forbrug’. Et projekt, hvor han sammen med 65 repræsentativt udvalgte borgere skal udforme en vision med konkrete forslag til grøn omstilling.

– Jeg er slet ikke i tvivl om, at klimakrisen og den grønne omstilling er den største udfordring, samfundet står med i hele det 21. århundrede. Det bliver min generations, og måske også den næstes og den forriges opgave at sikre, at samfundet bliver omstillet i en grønnere retning. At få muligheden for at være med til det, kunne jeg ikke sige nej til, forklarer han og fortsætter:

– Hvis man skal lave den her grønne omstilling, så er man nødt til at have borgerne med sig. De skal kunne se sig selv i det, og derfor tror jeg også, at borgersamlingen er en helt rigtig måde at håndtere det på. Hvis ikke borgerne er med, så bliver det svært at gennemføre den grønne omstilling, fordi den kommer til at gribe ind i deres hverdag.

Klædt på til klimaviden

Region Hovedstaden, Region Syddanmark samt Rudersdal, Frederiksberg og Vejle kommuner er med i Borgersamling Bæredygtigt Forbrug, som alle har givet mandat til, at de skal behandle den vision, som Aksel Heunicke og de andre ambassadører kommer frem til. De mødtes første gang i september sidste år, og siden er det blevet til flere møder frem mod april, hvor visionen skal være klar. Men hvad ved en 17-årig gymnasieelev og en række andre repræsentativt udvalgte danskere egentlig om klima? Det spørgsmål stillede Aksel Heunicke også sig selv på forhånd, og han blev snart meget klogere på flere planer:

– Inden jeg begyndte i borgersamlingen, var jeg lidt nervøs for, at jeg nu ville komme til at sidde med nogen, der vidste lige så lidt som mig, og så kunne vi sidde der og skændes om, hvad vi troede, var det rigtige. Det kunne man så bruge ret meget tid på uden at komme særlig langt med noget som helst. Sådan har det heldigvis ikke været, for vi har fået masser af indlæg hele vejen gennem processen. Blandt andet fra Cyklistforbundet og den grønne tænketank Concito. Det er virkelig også den eneste fornuftige måde at gøre det på, så vi sagligt er klædt på til at komme med anbefalinger, fortæller Aksel Heunicke.

Cyklen er det naturlige valg, når 17-årige Aksel Heunicke skal rundt i Birkerød. Den tohjulede er nemlig både klimavenlig og nem at komme rundt på. Foto: Benedicte Lorenzen

Bæredygtighed kan mærkes

Selv om den endelige vision først skal præsenteres for politikerne i april, kan Aksel Heunicke godt løfte sløret for nogle af de tiltag, borgersamlingen drøfter allerede nu:

– Jeg oplever, at der er en ret bred enighed om, at det godt må gøre lidt ondt på folket. Eksempelvis taler vi meget om afgifter på oksekød, flytransport, ja CO2-tunge varer i det hele taget. Selv om vi er alle mulige typer af mennesker på tværs af generation og bopæl, så er vi alligevel ret enige om, at afgifter nok er vejen frem, og at man nok er nødt til at tage ret drastiske midler i brug, siger han.

Som eksempel nævner han også, at det har været drøftet, om man skal sætte kvoter på, hvor meget danskerne må flyve. Et tiltag, der formentlig er mere indgribende i den personlige frihed, end de fleste politikere vil være med til, konstaterer Aksel Heunicke, der dog har en oplevelse af, at mange danskere er klar til at gå ret langt for den grønne omstilling. En lille tvivl nager dog den 17-årige gymnasieelev:

– Uden at gå helt Gretha Thunberg’sk ind i det, så håber jeg virkelig, at politikerne i Rudersdal vil tage det her seriøst. I forbindelse med arrangementerne i borgersamlingen er der altid en politiker ude at sige, hvad de gør for den grønne omstilling. Ofte er retorikken dog, at de er ”meget bevidste om”, eller ”de tænker meget over”. Men jeg kan ikke lade være at tænke, hvad de så reelt gør. Derfor håber jeg, at politikerne i Rudersdal tager det her alvorligt og prioriterer den grønne omstilling, siger han.

Politikerne skal gå forrest

Formand for Klima- og Miljøudvalget i Rudersdal Kommune Court Møller (R) forstår godt bekymringen. Han mener, politikerne som mennesker bør gå med i front for de gode grønne vaner:

– Jeg synes, vi som politikere er nødt til at tænke over, hvordan vi gør i vores egen hverdag i forhold til grøn omstilling. Det handler om, hvad vi kan gøre hele tiden. Selv små skridt er vejen frem. Som rollemodeller skal vi politikere være klar til at give noget af os selv. Det nytter ikke noget, vi bare taler generelt, det kan alle gøre, vi skal også gå forrest og vise, hvad vi selv gør, forklarer han.

Som kommune har Rudersdal lavet en klimahandleplan, der skitserer en række initiativer til den grønne omstilling på energiområdet og i transportsektoren. Men der er også behov for at se på hele forbrugeradfærden, og her har politikerne brug for hjælp konstaterer Court Møller:

– Det klimavenlige forbrug er uhyre vigtigt for os, men det er også her, det er svært som kommune at gå ind og være dem, der styrer det. Her har vi brug for, at det er borgerne, der er med til at komme med de gode idéer og adfærdspåvirkning. Derfor er jeg også glad for, at Rudersdal er med i Borgersamling Bæredygtigt Forbrug, siger han og tilføjer:

– Jeg håber, borgerne kommer med nogle vilde idéer, hvor vi ligesom kan sige, hov, det havde vi slet ikke tænkt over, og det kan vi egentlig godt være med til at synliggøre eller sætte i system.