Udvalg nægter at efterkomme Miljøstyrelsens rensekrav

Et næsten enigt Teknik- og Miljøudvalg i Vordingborg Kommune nægter fortsat at give påbud til lodsejere om at kloakere til trods for, at Miljøstyrelsen mener, kommunen skal gøre det. Kun den uafhængige Helle Mandrup Tønnesen går ind for, at forvaltningen sender et brev til styrelsen, hvori kommunen lover at udstede disse påbud, skriver Sjællandske.