Slut med at holde hånden under de små afdelinger

Baggrunden for onsdagens beslutning om at lukke skolerne i Bårse, Mern, Fanefjord samt Marienberg i Vordingborg er et politisk ønske om at skabe et mere bæredygtigt skolevæsen. Karaktererne er for lave, elevtallene falder, bygningsmassen er for stor med et for stort vedligeholdelsesefterslæb, og faglokaler lever ikke op til nutidens krav.

At få løst problemerne kræver en langsigtet plan. Samtidig har det været et kardinalpunkt, at alle elever – uanset hvor i kommunen de bor – får lige vilkår i forhold til kvalitet i undervisningen og fysiske rammer i klasse- og faglokaler.

– Vi har gennem flere år kunstigt forsøgt at holde hånden under de skoleafdelinger, der på grund af faldende børnetal har været nødt til at oprette meget små klassestørrelser. Samtidig har vi i andre skoleafdelinger haft store klassestørrelser uden økonomisk mulighed for at tilknytte en ekstra lærer eller pædagog til klassen, siger borgmester Mikael Smed (S).

– Det har ikke givet de resultater, vi havde håbet på, så vi bliver nødt til at skifte kurs. Det har været en meget svær beslutning – vi har derfor også forsøgt at undersøge alle andre muligheder. Men vi skylder de børn, som vokser op i vores kommune, at skabe nogle skoler, som står på et stærkt fagligt og økonomisk fundament, fortsætter Mikael Smed, der ønsker et lokalt ”Sammen om skolen”-forum, som skal fastholde og udvikle børnenes faglighed og trivsel.

Målet med den nye skolestruktur er at skabe bedre sammenhæng mellem elevantallet og personaleressourcerne i de enkelte klasser. Der skal arbejdes for, at skoleklasser som udgangspunkt består af 22-24 elever, så man undgår både for små og for store klasser. Det skal give mulighed for to-voksenordninger og holddelinger inden for samme årgange.

Ændringerne træder i kraft fra skoleåret 2023/2024 og vil ifølge flertallet bag beslutningen frigive 8,6 millioner kroner svarende til cirka 12 lærere, som kan indgå i et kvalitetsløft på de øvrige afdelinger. Dertil kommer 3,7 millioner kroner i besparelser på ledelse og bygningsdrift. Der er fortsat plads til nye elever, hvis børnetallet stiger.