Plan for ny udgave af Kongens Ø sendes i høring

Lettelse: Det er et enigt udvalg, der endelig kan sende lokalplanforslag i fire ugers høring.

Plan for ny udgave af Kongens Ø  sendes i høring
Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

At det gamle hotel og forlystelsessted Kongens Ø i Ulvshave på det nordlige Møn længe har været en forsømt øjebæ i området, kan der ikke være to meninger om. Ruinen er forfaldet mere og mere, og kommunens administration og politikere har følt sig magtesløse.

Derfor kom det som en gave fra himlen, da erhvervsmanden og investoren Steffen Steffensen og hans kone Krista fra Liselund Fontænen i maj 2022 foreslog at bygge otte ferieboliger med restaurant og forstanderbolig, der ikke vil være så dominerende som de eksisterende bygninger.

Der var bare nogle lovmæssige forhindringer, der skulle overkommes, før kommunen kunne lave en lokalplan og sende den i høring. Det er nu sket, og et lettet Klima- og Teknikudvalg gav onsdag planen et “go”.

Alle glæder sig til, at det gamle Kongens Ø bliver revet ned, og nu ser planerne om et nyt og mindre feriecenter ud til at være realiserbart.

Fredskov

Det har ikke været så nemt, for ejendommen er beliggende i fredskov – en ændring af bebyggelsen eller andre ændringer på ejendommen kræver derfor en dispensation efter Skovlovens § 11 vedrørende fredskov. Den kom i august 2022, og Miljøstyrelsen har dermed givet tilladelse til nedrivning af de eksisterende bygninger samt etablering af maksimalt 800 m² hotelbyggeri og 150 m² sekundær bebyggelse i grundplan.

Det giver også god mening, for med opførelse af det nye feriehotel vil det bebyggede grundareal falde fra ca. 2000 m² til maksimalt 950 m2 – hvilket er mere end en halvering. Med tilladelsen følger også et krav om, at ny bebyggelse ikke må opføres uden for de eksisterende fundamenter.

Kystdirektoratet skulle også give tilladelse, for lokalplanområdet ligger ca. 300 meter fra den østvendte kyst. Alt sammen har taget tid, og Steffen Steffensen har ikke lagt skjul på, at han synes, sagsbehandlingen er langsommelig.

Men investoren har gjort sit for at få de statslige myndige med sig, for det foreslåede nybyggeri vil have en væsentlig mindre visuel påvirkning af kysten end det eksisterende store bygningskompleks.

Steffen Steffensen har måttet vente længe på myndighederne, men nu bliver lokalplanforslaget sendt i høring.

UNESCO Biosfæreområde

Endelig skal der også tages hensyn til, at Møn og de omkringliggende øer og kystvande er et UNESCO Biosfæreområde. Det betyder, at området er anerkendt for sin unikke natur i specifikke kerneområder herunder Ulvshale.

Som biosfæreområde er man modelområde for bæredygtig udvikling, hvor man på tværs af kommune, civilsamfund og private borgere arbejder med bevarelse, læring og udvikling af bæredygtige løsninger og implementering af FN’s Verdensmål. Konkret kan det indbefatte fokus på bæredygtigt byggeri, Vild med Vilje, giftfri haver, beskyttelse af truede arter, bæredygtig turisme, omlæggelse til vild natur såvel og bevidsthed om forbrug, madspild og affaldssortering.

Desuden er Ulvshale jo et Dark Sky-område, og det stiller særlige krav til belysning på det nye feriecenter.

Enigt udvalg

I kommunen såvel som i administrationen som i Klima- og Teknikudvalget er der lettelse over, at lokalplanforslaget endelig kan sendes i fire ugers høring.

– Det er meget velkomment, at nogen tager fat om Kongens Ø, for det er en øjebæ, som det ligger nu. Det er et mangeårigt ønske fra alle. Vi har jo flere gange før lavet en lokalplan for området, men det er aldrig lykkedes at gøre noget ved det, siger formand for Klima- og Teknikudvalget Anders J. Andersen.

Han understreger, at kommunen bestemt ikke har haft noget ønske om at forhale sagen, men det tager tid, når noget skal omkring flere statslige myndigheder.

Lokalplanforslaget har nummer R 15.14.01, hvis nogen skulle have lyst til at give sit besyv med ved at indsende et høringssvar.