Par føler sig hårdt presset af vindmølle-projekt

Foto: Svend Klarskov

Debatten om fem mulige kæmpevindmøller ved Kostervig på Vestmøn har bølget på højeste plan gennem længere tid. Flere gange har det været nævnt, at det ikke mindst er folk, der bor langt væk fra det pågældende område, som beklager, at møllerne i givet fald rejses. Sjællandske imødegår denne inddirekte opfordring ved et interview med et par, som har en ejendom ved Æbelnæsvej – blot 700 meter fra nærmeste – mulige rejste mølle. Marianne Aarsøe og Torben Jensen.