Kommunen vil støtte lokale i at få bredbånd

Foto: Poul Poulsen

Mange områder i Vordingborg Kommune er plaget af dårlig bredbåndsforbindelse. Nu kan der være en løsning på vej, idet staten vil give tilskud på op til 70.000 kroner for en husstand, men for at få støtten skal der gøres benarbejde.

Tilskuddet kræver nemlig, at man opfylder en række betingelser. Blandt andet skal man være flere om at søge, og projektet skal annonceres på Energistyrelsens hjemmeside i mindst tre uger. inden der senest 31. oktober sendes en egentlig ansøgning ind.

En betingelse for at komme i betragtning er også, at modtageren af bredbånd er indstillet på selv at betale 2000 kroner for installationen.

– Det virker som en svær opgave, men det er ikke så slemt, når man først kommer i gang, siger Anja Valhøj, der er direktionskonsulent ved Vordingborg Kommune, som vi stå til rådighed for at hjælpe ansøgere i gang.

– Ansøgningerne vil blive afgjort ud fra en række objektive kriterier, blandt andet hvor mange, der får gavn af det, og vi kan for eksempel hjælpe med at indkalde til møder om projektet, og vi møder også gerne op med en orientering om betingelserne, siger Anja Valhøj.

En række lokalråd har allerede gang i projekter, og Anja Valhøj opfordrer også interesserede til at kontakte lokalrådet.

Den statslige pulje, der kan søges, er på 80 millioner i år og 40 næste år. Muligvis kommer der flere støttebeløb i de kommende år.

Formand for erhvervsudvalget Asger Diness Andersen (V) opfordrer folk til at gå sammen med naboerne, men han vil ikke på forhånd stille en pose penge til disposition.

– Vi er positivt indstillede, men vi skal først se projekterne og se, om den statslige støtte er tilstrækkelig, siger han.

Ansøgningsprocedure med mere kan læses på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/bredbaandspulje.

Der fremgår det blandt andet, at en del af ansøgningen skal indeholde tilsagn om og økonomi i projektet fra en bredbåndsudbyder. På en anden hjemmeside, www.tjekditnet.dk, kan man se den nuværende dækning i et bestemt område.