Han ville lukke to landsbyskoler mere

Politik: Radikale Venstres Michael Larsen foreslog som den eneste at lukke fem skoler.

Radikale Venstres Michael Larsen havde gerne set, at skolerne i Ørslev og Hjertebjerg var blevet lukket efter sommerferien. Foto: J.C. Borre Larsen

Han holdt kortene tæt til kroppen i hele den lange debat om skolelukninger. Først under kommunalbestyrelsesmødet afslørede Radikale Venstres Michael Larsen sin skoleplan. Som den eneste gik han ind for den store “Model 1, der indebar lukninger af skolerne i Bårse, Mern, Fanefjord, Hjertebjerg, Ørslev og Marienberg. Sidstnævnte gik dog fri af Michael Larsens plan. Forslagene fra de andre partier fandt han “utilstrækkelige”.

– De er i flere tilfælde mere af det samme igen og igen, og i virkeligheden skyld i, at vi står, hvor vi står i dag, sagde Michael Larsen på kommunalbestyrelsesmødet.

Den forkerte vej

Her pegede han på den nuværende skolestruktur, som har kørt siden 2012. Dengang lukkede man Kalvehave Skole og endte op med fem distriktsskoler og de afdelinger, man kender i dag. Planen var at skabe økonomi så de små skoler kunne overleve og udvikle sig. Derudover inkluderede man børn med særlige behov i den almindelige klasseundervisning, så man kunne spare på den dyre specialundervisning. På kommunalbestyrelsesmødet stillede Michael Larsen en række retoriske spørgsmål. Er det den rigtige struktur, som blev vedtaget dengang? Er det gået godt? Har det givet det ønskede resultat? Har det medført den ønskede udvikling? Svaret gav han selv:

– Jeg tror, at uanset hvor man befinder sig i denne debat, så ved man inderst inde godt, at det må blive et nej til alle de spørgsmål, lød det.

Skolelukninger

Et politisk flertal, S, SF og løsgængerne Heino Hahn og Mette Gerdøe-Frederiksen, har besluttet at lukke skolerne i Mern, Bårse, Fanefjord og Marienberg i Vordingborg efter sommerferien. De nævnte skoler indgår i Model 1

Michael Larsen pegede endvidere på, at kommunens skoler ligger lavt i målinger, der handler om trivsel og karakterer.

– Denne gang bliver vi nødt til at samle børnene og lærerkræfterne på færre adresser. Det er den eneste måde, vi kan frigøre ressourcerne på, så der kan geninvesteres i børnene, sagde Michael Larsen.

God udvikling

I hele skoledebatten har borgmester Mikael Smed sagt, at der ville blive lukket skoler. Men Michael Larsens forslag om også at give skolerne i Ørslev og Hjertebjerg kniven var dog for skrap kost.

– Ørslev har gang i en eksplosiv udvikling. Der bliver bygget nyt, og børn fra Mern får også mulighed for at komme til Ørslev. Uden Hjertebjerg Skole ville eleverne få langt til skole. Samtidig har vi gang i en stor erhvervsudvikling på Klintholm Havn, og det kan måske smitte af på børnetallet på det østlige Møn, siger Mikael Smed.

Risikerer vi ikke om få år igen at skulle diskutere skolelukninger, fordi I politikere ikke turde bide ordentligt til bollen?

– Det tror jeg ikke. Vi har fundet en god løsning. Og så, som jeg sagde, er der godt gang i udviklingen i Ørslev og på Østmøn.

Radikale Venstres Michael Larsen havde gerne set, at skolerne i Ørslev og Hjertebjerg var blevet lukket efter sommerferien. Foto: Jens-Christian Borre Larsen