Gamle planter digitaliseres

Nu kan du hjælpe med at få registreret gamle historiske planter.

Gamle planter digitaliseres

Bulmeurt er blandt de reliktplanter, der kom hertil med munkene og senere har overlevet i den danske natur. PR-foto