Får 40 millioner kroner til stort naturprojekt

Sommerfugle og orkideer får hjælp til 40 millioner kroner

Den ekstremt truede Sortplettet Blåfugl vil få udvidet sine levesteder på Østmøn med projektet.

Et 600 hektar stort område på Østmøn vil med hjælp fra en række fonde over de kommende år blive udviklet til et omfattende biodiversitetsprojekt til gavn for orkideer og sommerfugle.

Et længe næret ønske hos Vordingborg Kommune, Klintholm Gods og en række andre samarbejdspartnere bliver nu en realitet, efter at projektet “Life Orchid” på Østmøn har fået rejst 40 millioner kroner.

Projektet, der omfatter det 600 hektar stort område kendt som Høje Møn, har til formål at udvikle kalkoverdrev, hvorved man håber at redde den stærkt truede sommerfugleart Sortplettet Blåfugl, samtidig med at man sikrer fem af de mest truede orkideer på Østmøn.

Jorden til området ejes dels af Naturstyrelsen Storstrøm, dels af Klintholm Gods, som bidrager med 111 af de 600 hektar. Godset ejer fortsat jorden, men den bliver nu tinglyst til permanent natur, og kan altså ikke længere bruges som landbrugsjord.

– Det er jord, som vi ikke bruger noget videre nu, men som i princippet kunne pløjes op til dyrkning, siger Carl Gustav Scavenius fra Klintholm Gods.

De 111 hektar udgør en pæn del af godsets i alt cirka 1400 hektar, et faktum der også gjorde, at der skulle tænkes seriøst over det, inden godset gik med i projektet. Men da det falder godt i tråd med andre tanker, man har gjort sig, var beslutningen alligevel ikke så svær:

– Vi har jo en drift, som vi for omkring fem år siden begyndte at omdanne, hvor de sparsomme jordområder blev omlagt til græsområder for vores dyr. Vi kan i bund og grund fortsætte den drift, vi har i dag, siger Carl Gustav Scavenius med henvisning til, at det bliver godsets egne dyr, der skal afgræsse det nye naturområde, som han håber, kan blive en “kopi” af Høvblege.

Projektet skal gennemføres i et samarbejde mellem kommunen, godset, Naturstyrelsen Storstrøm, Ravn-Nature og Geocenter Møns Klint, hvoraf sidstnævnte skal stå for formidlingsdelen med en udstilling, der – som tidligere nævnt i Sjællandske – åbner næste år.

I Vordingborg Kommune er man meget glad for, at det nu er lykkedes at få finansieringen på plads til projektet, som kommunen selv poster 2,5 millioner kroner i – heraf den ene million kroner, kommunen vandt i konkurrencen “Danmarks Vilde Natur”.

– Med projektet sikrer og udvider vi noget af Danmarks smukkeste og mest værdifulde natur. Projektet vil få enorm betydning for naturen på Østmøn og vores borgere, siger Anders J. Andersen, formand for Klima- og Teknikudvalget i Vordingborg Kommune.

Han bider især mærke i to aspekter ved det store projekt:

– I Vordingborg Kommune har vi en særlig forpligtelse til at varetage de helt særlige naturtyper, vi har. Overordnet har vi i kommunen en ret lav “naturkapital”, og det skyldes, at meget er landbrugsjord. Men vi har så også noget helt specielt, der virkelig bonner ud, og det er der, vi sætter ind nu, siger han.

Han glæder sig også over samarbejdet med Klintholm Gods.

– Det kan måske være en inspirationskilde til andre godser rundt omkring i landet, så det synes jeg er dejligt, siger Anders J. Andersen.

De 40 millioner kroner kommer som donationer fra EU’s LIFE Fond, der bidrager med omkring to-tredjedele af beløbet, mens resten kommer fra 15. Juni Fonden, Aage V. Jensen Naturfond og Den Danske Naturfond.

Også i disse fonde glæder man sig over, at projektet nu kan gennemføres:

– LIFE Orchid er Danmarks mest lovende og innovative projekt for den sjældne naturtype kalkoverdrev. Projektet har et kæmpe potentiale for at skabe sammenhængende, lysåbne plante- og insektsamfund, som er afgørende for mange truede arters overlevelse i Danmark, siger eksempelvis Hanne Haack Larsen, direktør i Aage V. Jensen Naturfond.

Projektet løber fra 2023 til 2028.

Kortudsnittet viser, hvor LIfe Orchid projektet bliver gennemført indenfor de røde og gule linjer.
Den ekstremt truede Sortplettet Blåfugl vil få udvidet sine levesteder på Østmøn med projektet.