Debat: Skolestruktur – det hårde arbejde starter nu

Det politiske flertal i byrådet beslutter sig for en struktur på daginstitution og skoleområdet. Det er der mange følelser i, men i princippet en ret enkel diskussion. Det virkelig hårde politiske og fagfaglige arbejde starter desværre først nu! Den udtalte ambition er at skabe trygge og ambitiøse læringsmiljøer, hvor flere unge påbegynder og afslutter en ungdomsuddannelse.

Ambitionen må også være at skabe ambitiøse læringsmiljøer for alle, herunder de virkelig dygtige. Og ambitionen må være, at komme meget langt væk fra det skærpede tilsyn, alt for mange skoler har været underlagt i al for lang tid, hvilket alt andet lige er udtryk for dårlig kvalitet.

Byrådet skal derfor først nu i gang med at udarbejde en ambitiøs børne- og unge-politik, samt beslutte en ambitiøs førskole og skole-politik, der beskriver daginstitutionernes og skolens kerneopgaver. (Jeg undrer mig over, at Vordingborg ikke har det). Det politiske strategiarbejde danner bagtæppe for, hvordan administration og fagpersonalet forventes at arbejde i den nye struktur. Og til kommunevalget i 2025 må vi alle forvente, at der er skabt de ønskede politiske og fagfaglige resultater til gavn for børn og unge og deres familier.

Claus Bakke (V)

Florkevej 17

4760 Vordingborg