Butikkerne mærker et mindre forbrug

I butikkerne har indehaverne svært ved at gennemskue, hvile poser og net, der er mest miljørigtige. Til gengæld oplever de alle, at forbruget af poser er faldet og folk generelt er blevet bedre til at genbruge dem, de allerede har.

Butikkerne mærker et mindre forbrug

Tine Sørensen vil ikke bede kunderne om ekstra penge til en pose, når de har handlet. Derfor har hun valgt at give en papirspose til varerne. Foto: Mille Holst

Foto: Mille Holst