10 millioner til lokal natur

Foto: Poul Poulsen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Genskabelse af tidligere naturområder kommer på dagsordenen i Vordingborg i 2017, hvor fem naturprojekter, allerede inden året begynder, er sikret støtte fra staten og fra private fonde.

Projekterne gør op med fortidens synder, hvor det i højere grad handlede om at få brød på bordet end i dag, hvor sulten er stillet og naturhensyn træder længere frem i prioriteringen.

Til gengæld er en stor del af støtten øremærket de lodsejere, som må afgive brugbar landbrugsjord til naturen.

Det gælder både ved Hyltemade Strandenge nord for Avnø, hvor vandstanden skal genskabes på strandengene, og nord for Sandvig, hvor vandløb skal tilbage til deres naturlige, slyngede løb, så gedder igen kan få gydeområder.

Det største projekt af de fem får det mindste beløb, men det drejer sig også blot om en forundersøgelse af området Køng Mose. Mosen er drænet for at bruges landbrugsmæssigt, og projektet, som støttes af Den danske Naturfond med godt 200.000 kroner, drejer sig om at skabe Sjællands vigtigste yngle- og rasteplads for vandfugle.

Projektet vil samtidig kunne reducere udledningen af kvælstof til Avnø Fjord væsentligt, og hele området, der er i naturkikkerten, er på 170 hektar og ejes af i alt 11 lodsejere.

Læs mere i Sjællandske lørdag