Vestegnsborgmester sender brev til transportministeren: Har I glemt os?