Vallensbæk Kommuneplan er sendt i høring

Dele af Vandgrunden er blandt de områder, som er foreslået ændret i den plan, som nu er i høring. Ændringen betyder, at der kan bygges seniorboliger på den del af grunden, som ligger ud mod Løkkekrogen. Arkivfoto: Søren Schaadt Larsen
Dele af Vandgrunden er blandt de områder, som er foreslået ændret i den plan, som nu er i høring. Ændringen betyder, at der kan bygges seniorboliger på den del af grunden, som ligger ud mod Løkkekrogen. Arkivfoto: Søren Schaadt Larsen

Forslaget til Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 er en revision af Vallensbæk Kommuneplan 2016-2028. En kommuneplan skal revideres hvert fjerde år ifølge Planloven. Det nye forslag bygger videre på de politiske visioner i Udviklingsstrategi fra 2018 – Det hele menneske i fremtidens boligby.

Kommuneplanen indeholder rammer for den fysiske udvikling i kommunen, altså hvilke arealer, der kan bygges nye boligområder på og hvilke arealer, der skal udvikles som grønne og rekreative områder til gavn for borgerne.

Høringsperiode

Den 17. juni besluttede kommunalbestyrelsen i Vallensbæk at sende forslaget til kommuneplanen i høring.

Den offentlig høring starter fra tirsdag den 23. juni til mandag den 7. september 2020.

Alle har mulighed for at komme med deres høringssvar, og Vallensbæk Kommune er interesseret i, at de borgere, der har input og kommentarer, vil give deres besyv med. På den måde er de sikre på, at de får lavet en kommuneplan, der er til glæde og gavn for alle borgere.

Kommunalbestyrelsen vil efter høringsperioden tage stilling til høringssvarene og de eventuelle ændringer, som kan komme, når høringen er slut. På det grundlag vil de vedtage kommuneplanen inden udgangen af 2020.

En revision af tidligere kommuneplan

Den overordnede struktur fra den tidligere kommuneplan fastholdes i den nye. Alle emner i forslaget til Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 respekterer de gældende landsplandirektiver og beskriver emner, der er relevante for Vallensbæk.

Det betyder, at det nye forslag til kommuneplan 2020 er en revision af den tidligere. I forslaget har de medtaget de kommuneplantillæg, som var udarbejdet til den gamle kommuneplan de forbindelse med, at de har lavet nye lokalplaner.

Vallensbæk Kommunes høringsside, kan findes her.

Informationsmøde

Der er informationsmøde om forslaget til Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 torsdag den 3. september kl. 18.30 på Trappen i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, 2665 Vallensbæk Strand. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.