Pioner-projekt skal mindske køer på trafikeret vej i maj

Lyssignalerne bliver styret på baggrund af data om trafikken på Vallensbæk Torvevej. Det kan for eksempel betyde, at tiden, der er grønt, bliver forlænget i den ene retning for at reducere kødannelser. Foto: Petter Becker-Jostes
Lyssignalerne bliver styret på baggrund af data om trafikken på Vallensbæk Torvevej. Det kan for eksempel betyde, at tiden, der er grønt, bliver forlænget i den ene retning for at reducere kødannelser. Foto: Petter Becker-Jostes

Hvordan kan de enorme datamængder, vi producerer, bruges til at gøre vores byer mere bæredygtige, mere effektive og bedre at bo i? Det er Region Hovedstaden, 18 hovedstadskommuner og partnerorganisationen Gate 21 gået sammen om at afprøve. Første skridt er styring af trafiklys og trafikafvikling udelukkende ved hjælp af såkaldte "big data".

Vallensbæk er med i projektet, og i krydset ved Vallensbæk Torvevej/Nordmarksvænge og Park Allé testes derfor i løbet af maj, om man kan mindske trængslen i myldretiden ved hjælp af data.

Lise Søderberg, seniorprojektleder på Den Regionale Datahub, fortæller:

– Systemet, som skal testes på Vallensbæk Torvevej, er helt unikt, fordi det slet ikke anvender fysiske målere. I stedet anvendes udelukkende GPS-data fra biler. Bliver testen en succes, kan det potentielt spare kommunerne for store udgifter til anskaffelse og efterfølgende vedligehold af trafiktællere og lignende udstyr – og dermed være med til at gøre intelligent trafikstyring lettere tilgængeligt for de mindre omegnskommuner.

Styret af data

Lyssignalerne bliver styret på baggrund af data om trafikken på Vallensbæk Torvevej. Det kan for eksempel betyde, at tiden, der er grønt, bliver forlænget i den ene retning for at reducere trængsel og kødannelser.

Ved at regulere lyssignalet kan man udnytte vejenes kapacitet mere optimalt til glæde for både områdets beboere og den gennemkørende trafik mellem Roskildevej og Holbækmotorvejen.

Borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen (K), ser spændende muligheder i et system, der potentielt set kan afvikle trafikken i fremtiden uden at investere i dyrt udstyr ude i byrummet:

– Jeg er glad for, at Vallensbæk Kommune i samarbejde med Gate 21 udnytter den nyeste teknologi til at skabe bedre flow i trafikken, så det kan gøre en positiv forskel i vores borgeres hverdag.

Projektet "Den Regionale Datahub" drives af Gate 21, en non-profit partnerorganisation for regioner og kommuner om grøn omstilling og vækst. Projektet kører til udgangen af 2019 og skal give konkrete bud på, hvordan man kan anvende data til at skabe bedre og bæredygtige byer og samfund. Undervejs vil der blive udviklet og testet mellem 10 og 12 prototyper inden for blandt andet mobilitet, klimasikring og driftsoptimering. Projektet er finansieret af kommunerne langs den kommende letbane samt Region Hovedstaden. Læs mere på www.denregionaledatahub.dk.