Corona-præget regnskab uden slinger regnskaber. Coronaen betød omprioriteringer, men der er styr på regnskabet i Vallensbæk.

Vallensbæk har skåret kraftigt på klimaregnskabet
Arkivfoto
Arkivfoto

Søren Schaadt LArsen <newline/>soeren.larsen@sn.dk

Vallensbæk: Der er styr på regnskabet. Sådan lød det fra borgmester Henrik Rasmussen, da han præsenterede det færdige budget på det sidste kommunalbestyrelsesmøde inden sommerferien.

– Jeg synes jo regnskabet overordnet var fint. Det var som vi havde forventet det, om man så må sige, forklarer borgmester Henrik Rasmussen (K).

Han er lidt forbeholden, for året 2020 var ikke som alle andre år.

– Vi ramte budgettet relativt fint, men der var mange omprioriteringer på grund af coronaen. Regnskabet var derfor ikke helt som budgetteret. Det var klart, at budgettet var lagt med andre forudsætninger til, hvordan 2020 så ud, siger Henrik Rasmussen.

– Så når det er sagt, så er det nogle dygtige folk, vi har i økonomiafdelingen. Vi har orden på penalhuset, og en grundlæggende god økonomi er fundamentet for kommunens ve og vel, siger borgmesteren.

Han er tilfreds med regnskabet, og han forklarer at revisorerne fra BDO har godkendt regnskabet uden anmærkninger:

– Vi får ros for, at der er styr på regnskabet, siger han.

– Der var ingen påtaler overhovedet, der var ingen anmærkninger fra revisorerne. I den løbende revision har de fundet, at der er plads til forbedringer. Det vil der altid være. Det retter man jo i processen. Derfor synes jeg også, at en revision er vigtig, forklarer Henrik Rasmussen.

Da budgettet blev godkendt havde Kenneth Kristensen Berth gennemgået det grundigt og, som han sagde, på side 743

Han havde kigget på et bilag, hvor revisionen havde undersøgt om kommunen havde overholdt lovgivningen i to sager omkring integration.

– Det er lykkedes at begå syv fejl i de to sager. Der er ikke oprettet integrationskontakt, hvor borgere med andet statsborgerskab får fortalt om muligheden for repatriering. Det er ikke tilfredsstillende under nogen omstændigheder. Det er heller ikke tilfredsstillende, at vi for et år siden, spurgte borgmesteren om lovgivningen på det her område. De skal have at vide, hver gang de møder det offentlige, at der er mulighed for hjemrejse. Og det sker ikke, lød det fra Kenneth Kristensen Berth, som var stærkt fortørnet over den del af revisionsrapporten.

Borgmesteren betragter dog den del, som et af de områder, hvor revisionen påpegede, at der var plads til forbedringer:

– Der var nogle opfølgninger, vi skulle have styr på, og revisionen kommer med nogle anbefalinger, og det retter vi ind på. Men det var en storm i et glas vand, som Kenneth Kristensen Berth piskede op, forklarer borgmesteren.

Det endte da også med, at kommunalbestyrelsens tre partier var enige om, at godkende regnskabet, som viste et resultat på 74,6 millioner efter skat.