OECD: EU må hurtigt finde fælles svar på flygtningekrise

"Migration er ved at blive den eneste årsag til befolkningstilvækst i EU som helhed," siger OECD.