Bådflygtninge kommer også fra Pakistan

Tiltagende vold mod shiamuslimer i Pakistan får mange til at lægge deres liv i hænderne på menneskesmuglere.