Båd kæntrer i dyb sø i DRCongo: 129 meldes omkommet

Tanganyika, hvor bådulykken skete, er en af verdens dybeste og største ferskvandssøer.