Vil udvide antal vindmøller på Stevns

En helt konkret ansøgning fra Skandinavisk Jurakalk A/S har åbnet op for, at man fremover vil kunne få tilladelse til at opstille tre såkaldte husstandsvindmøller på sin ejendom på Stevns.

Det er Plan- og Teknikudvalget blevet enige om at nikke godkendende til på sit seneste møde, og nu kommer sagen op i Kommunalbestyrelsen torsdag aften.

Her skal man tage stilling til om man vil ændre kommuneplantillægget, hvorefter de nye muligheder vil blive sendt i høring i otte uger, hvor man kan komme med indsigelser og kommentarer til kommuneplantillæg nr. 4 »husstandsvindmøller'« samt lokalplan nr. 147, 'for husstandsvindmøller på Bredeløkkevej ved Store Heddinge.

– Vi synes, det er en god idé, at Jura Kalk helt konkret kan få lov til at sætte tre vindmøller op ved deres ejendom, så de kan få deres energiforsyning gjort mere rentabel, siger Flemming Petersen, der er formand for Plan- og Teknikudvalget.

Læs mere om vindmølleplanerne i DAGBLADET Stevns onsdag