Velbesøgt politisk kvindemøde

Velbesøgt politisk kvindemøde

KlausS

Intens diskussion på det politiske kvindemøde på Tinghuset.

(Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Tirsdag i sidste uge samlede de kvindelige kandidater på Stevns fuldt hus til valgmøde i Tinghuset. Det havde næppe kunnet ske i 1917.

Svær start for ligestilling

Til kommunevalget for 100 år siden, var der 53 pct. kvinder der stemte og 1,1 pct. kvinder der blev valgt, på de resterende kommunalbestyrelsesstole sad mænd.

Først i 1950 fik Stege Kommune, som den første, en kvindelig borgmester, Eva Madsen (B). Men der gik over 20 år, før kvinder igen fik borgmesterkæden på.

Lav kvinderepræsentation

I 2017 trives Rip-Rap-Rup-effekten i bedste velgående omkring lokale magthierarkier med mandsdominans.

Til gengæld kniber det med Kylle-Pylle og Rylle-afsmitningen, idet der indtil dato blot har været én kvindelig borgmester på Stevns, Gina Øbakke (A).

I dag sidder mændene på 74 pct. af pladserne i Stevns kommunalbestyrelse, kvinderne udgør 26 pct. jævnfør Danmarks Statistik. Samme kilde oplyser, at der var fire pct. flere kvinder end mænd, der stemte ved valget i 2013.

Mandefrit vælgermøde

Ifølge Kvinderådet gav sidste kommunalvalg et dårligt resultat for kvinder, idet der kun blev valgt 727 kvinder til de i alt 2.444 pladser i landets 98 byrådssale.

Det svarer til en kvinderepræsentation på 29,7 pct.

Kommunalpolitik er således fortsat en mandlig beskæftigelse. Derfor havde kvindelige kandidater fra syv partier indbudt til mandefrit valgmøde på Tinghuset, hvis mødesal blev fyldt af debatlystne kvinder i alle aldre.

Handler om ligestilling

Kandidater fra alle partier, med undtagelse af Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Borgerlisten Stevns, havde korte oplæg, hvor de forklarede, dels hvorfor de er aktive i politik, dels hvilke mærkesager der står centralt i den kommende valgkamp.

Der var mere enighed end det modsatte, og det var ikke kun de bløde værdier, der prægede mærkesagerne.

Anne Marie Lindegaard fra Nyt Stevns skilte sig dog ud med udtalelser om, at det var slut med at brænde bh’er, og at kampen om kvindefrigørelse var blevet til en kamp for ligestilling. Hun slog til lyd for, at kvinderne også skulle gøre sig gældende på det økonomiske område.

Fokus på bløde værdier

Birgit Smedegård Olesen (SF) lagde ud, med reference til Røde Mor-plakaten "Kvinder er den halve verden", og glædede sig over, at kvinder havde bragt mere omsorg ind i politik.

Hun kaldte det en skamplet, at Stevns havde fået baghjul af sammenlignelige kommuner, hvad angår udgifter til daginstitutioner, skoler og ældreområdet.

Ældreområdet blev også berørt af Ellen Knudsen fra de konservative, som opfordrede til tværpolitisk samarbejde.

Helen Sørensen fra Socialdemokratiet talte også for flere varme hænder til de ældre, fordi "pigerne i hjemmeplejen kan jo godt", og så ville hun arbejde for en større indsats for kommunens børn.

Personlige fortællinger

Både Venstres Anette Mortensen, de radikales Line Krogh Lay og Lene Vestergård fra Enhedslisten tog udgangspunkt i personlige årsager til deres interesse for kommunalpolitik.

Lay havde altid vidst, at hun ville gøre noget for Stevns, og om end det havde været en svær start, "havde det været hvert sekund værd".

Anette Mortensen var enig i dette og understregede, at det ikke så meget handlede om, hvem der fik de gode ideer, men at man kunne blive enige om at føre dem ud i livet.

Vestergård fandt, at det forpligtede at have vokset op i en tid, hvor kvinder havde taget historiske spring, og at det betød et "ansvar for dem, som har det svært i samfundet".

Dialog og samarbejde

Debatten var dialogpræget, fagligt funderet, men også munter, som da Helen Sørensen (S) foreslog, at alle kandidaterne gik efter Danmarks første kvindelige kommunalbestyrelse.

Hermed sendte hun en hilsen til de mange rene kvindelister, der i starten af 1900-tallet optrådte på valgseddelen, fordi de etablerede partier ikke ville opstille kvinder.

sky

Se også citater fra debatten