Tror på sejr i en fredningssag

Stevns Klint: Om få måneder er det 10 år siden, at Stevns Klint Trampesti blev indviet af Stevns Kommune og de 52 lodejere, der dengang boede på ruten fra Rødvig til Bøgeskoven. Dengang som nu bygger Trampestien på frivillige aftaler med hver enkelt af lodsejerne – en konsekvens af, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) i juli 2004 havde tabt fredningssagen i Natur- og Miljøklagenævnet med stemmerne 5-4.

Afgørelsen kom efter et dramatisk forløb, hvor sindene kom mere i oprør, end det er normalt at se på Stevns. En DN-formand, der blev lovet tørre tæsk på et offentligt borgermøde, og flere lodsejere, der udvandrede fra de samme møder. Ikke desto mindre lykkedes det daværende naturvejleder Peer Nørgaard på kommunens vegne at samle parterne om et kompromis, så den frivillige trampesti kunne etableres.

Torsdag i denne uge udsendte Stevns Kommune en pressemeddelelse om, at Kommunalbestyrelsen nu går sammen med DN om at rejse en ny fredningssag for Stevns Klint. Fredningen skal omfatte Trampestien og Klintens lodrette sider. I går blev meddelelsen fulgt op af en annonce i Stevnsbladet, hvor kommunen nedlægger forbud mod at ændre Trampestien og Klintens profil.

En kovending af de større. Hvad er der sket, spurgte vi borgmesteren:

– Tingene har udviklet sig. Vi har først og fremmest fået en verdensarv, og det giver forpligtigelser i form af adgangsforhold til Klinten. Det er lidt med blødende hjerte, at jeg nu går ind og eksproprierer privat ejendom, men jeg tror umiddelbart, at lodsejerne vil have forståelse for, at vi gerne vil værne om Trampestien. Og vi kan ikke risikere, at en enkelt lodsejer lukker sin del af Trampestien, så vi ikke kan færdes til fods hele vejen fra Rødvig til Bøgeskoven, siger Mogens Haugaard.

Læs mere i DAGBLADET Stevns lørdag