To vil være reservebedster

To reservebedster har foreløbig meldt sig til at passse Tristan på to år, hvis han bliver syg, og hans mor skal på arbejde.
To reservebedster har foreløbig meldt sig til at passse Tristan på to år, hvis han bliver syg, og hans mor skal på arbejde.

Interessen for at blive reservebedster – dvs. at passe andre folks børn, når de bliver syge – er ikke overvældende. Kun to personer dukkede op til Stevns Kommunes informationsmøde på rådhuset torsdag, men frivillighedskoordinator Lene Bruun Hansen er trods det forhåbningsfuld:

– Begge reservebedster, der dukkede op, vil være med til at få sat ordningen i gang. Der er lige et par formalia, der skal være i orden, før vi kan sende dem ud. Vi skal have flere reservebedster og familier, og jeg vil sammen med reservebedsterne sætte mig ned og lægge en plan for, hvordan vi bedst gør det, siger hun.

Ordningen vækker imidlertid ikke udelt begejstring. Flere har udtrykt bekymring for, om kommunen med dette og andre initiativer er ved at skabe en gruppe af »kommunale frivillige« – til forskel fra de »frivilligt frivillige«, der gør en indsats af lyst.

Men udvalgsformand Thor Grønbæk (K) forsvarer, at Stevns Kommune bruger tid og kræfter på at løbe ordningen i gang. Han påpeger, at reservebedsterne ikke kun er til gavn for travle børnefamilier, der har behov for en hånd, når børnene bliver syge.

– Det er også en hjælp til dem, der tilbyder deres hjælp. Der sidder mange ældre, som gerne vil gøre gavn efter, at de er stoppet på arbejdsmarkedet. Som måske længes efter kontakt med andre mennesker, men som mangler det lille skub, der skal til for at realisere planen. Hvis vi kan sætte dem i forbindelse med den enlige mor med det pasningskrævende barn, er der tale om en win win-situation, siger han.

Læs mere i DAGBLADET Stevns fredag