Tim C. bliver permanent formand for Socialudvalget

rokade: 1. februar vender Steen S. Hansen (S) tilbage til Kommunalbestyrelsen efter ni måneders sygeorlov. Men han frasiger sig posten som formand for Social og Sundhedsudvalget og bliver i stedet menigt medlem. Tim Christensen kan nu stryge titlen: “fungerende formand” – det glæder han sig over.

Snart slut med at være fungerende formand

Når Social og Sundhedsudvalget (SSU) mødes næste gang onsdag 8. februar, er første punkt på dagsordenen: Valg af formand. Det er en formalitet, der skal klares, fordi Steen S. Hansens sygeorlov er udløbet. Han blev pr. 1. maj sidste år bevilget orlov på grund af sygdom, men de kommunale regler siger, at bevilget orlov maksimalt kan gives i ni måneder. Den frist udløber med denne måneds udgang.