Svar på kritikken: Vi er på rette vej

påbud: Både ledelsen for plejecentrene og medarbejderrepræsentanterne på Hotherhaven påpeger, at de sammen gør en indsats for at lægge arbejdsmiljøproblemerne bag sig og komme videre efter en svær tid.

-  I dag er tonen god på Hotherhaven

Cykelhandler Johnny Andersen har det seneste halvandet år været formand for Hotherhavens Støtteforening, men har i mange år haft sin jævnlige gang på Hotherhavens Plejecenter som aktiv i stedets bruger- og pårørenderåd. De seneste måneder har han registreret en mærkbar forandring til det bedre.

– I dag er der altid en god tone på Hotherhaven. Det var der ikke førhen – på et tidspunkt var den direkte ond mellem medarbejderne. Men efter, at der er kommet en ny leder, så er det mit indtryk, at arbejdsmiljøet er forbedret, og at det er blevet et rart sted at være ansat. Jeg synes, at det er positivt at mærke, at det nu går den rigtige vej, og derfor bliver jeg harm over at læse i avisen, at nogen giver den nuværende leder skylden for de forhold, der har været tidligere. Hun er tværtimod i fuld gang med at rydde op i dem, siger Johnny Andersen som sin kommentar til den arbejdsmiljøsag, som Arbejdstilsynet har rejst på Hotherhavens somatiske afsnit.

Ser lyst på fremtiden

DAGBLADET ville gerne have talt med Hotherhavens daglige leder: Louise Fonseca Teague om det påbud, som stedet har fået af Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet. Hun er imidlertid på ferie, og i stedet har Maj-Britt Vendelbo Toft, der er afsnitsleder for plejecentrene i Stevns Kommune, sendt et skriftligt svar, som kan læses her på siderne.

Heri hedder det bl.a.:

“Når jeg ser lyst på fremtiden, skyldes det, at den nye ledelse har sat en række nye, gode tiltag i gang, og at alle stillinger nu er besat. Vi har derfor nu, for første gang i lang tid, mulighed for at løse vores opgaver med den normering, som opgaven er beregnet til.”

Også medarbejderne på Hotherhaven føler sig dækket ind af den udvikling, der nu er sat i gang. Det skriver plejecentrets to arbejdsmiljørepræsentanter: Susan Bertelsen og Mette Jensen i et svar til deres tidligere kollega: Gitte Claumarch, der i et læserindlæg 21. marts kritiserede den nuværende ledelse for arbejdsmiljøproblemerne. De to tillidsfolk tilføjer, at de repræsenterer størstedelen af medarbejderne, når de bl.a. konkluderer:

“Vi er en gruppe, der griner, reflekterer og sparrer med hinanden og sammen skaber en arbejdsglæde, som har manglet gennem årerne. Det smitter positivt af på vores beboere og skaber tryghed, livskvalitet og trivsel, som er formålet med forandringer.”