Stevns satser på storstilet klimaprojekt

Stevns satser på storstilet klimaprojekt

KlausS

FN’s verdensmål skal være en del af alt udvalgsarbejde i kommunen

Medlem af kommunalbestyrelsen Line Krogh Lay (R) er tovholder på det ambitiøse klimaprojekt i Stevns Kommune. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Realiseringen af FN’s Verdensmål kræver politisk vilje, og realiseringen er også et ansvar for danske byer. Stevns Kommune gerne tage en del af ansvaret.

Derfor har flertalsgruppen nedsat et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg, som skal der skal forankre og integrere de 17 verdensmål på Stevns og i kommunes daglige arbejde, politikker og strategier.

Plan godkendes i foråret

Verdensmålsudvalget har bl.a. til opgave at udvikle en tværgående verdensmålspolitik, der kan sætte retning for kommunes arbejde med bæredygtighed i bred forstand.

– I første omgang laver vi rammerne, udkast til kommissorium og en procesplan, fortæller tovholder og kommunalbestyrelsesmedlem Line Krogh Lay (R).

Planen skal herefter godkendes af Plan, Miljø og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen, og det forventes at ske i løbet af foråret.

Borgerne inddrages

Udvalget skal udarbejde forslag til en strategi for bæredygtighed i Stevns Kommune, herunder også igangsætte bæredygtighedsarrangementer og inddragelsesaktiviteter.

– Det er de 17 verdensmål som er omdrejningspunktet, og hovedformålet er miljø og klima, forklarer Line Krogh Lay og fortsætter:

– Arbejdet skal være færdig i marts, og så skal vi finde seks borgere, som har interesse og viden på feltet, som sammen med tre lokalpolitikere skal opstille mål, som skal fremtidssikres, hvorfor jeg håber at også yngre end mig vil deltage, siger den 46-årige politiker, der forventer at udvalgsarbejdet starter til august.

Projekt 2019-22

Der er afsat 1,2 mio. kroner over de næste fire år, således at rammerne og den politiske beslutning sker i år; i 2020 starter præsentation og yderligere borgerinddragelse, og i 2021-22 håber Line Krogh Lay på at der vil komme konkrete projekter på bordet.

– Kommunen skal ikke selv bygge huse og landsbyer, men skabe rammerne for, hvordan vi ønsker at de fremtidige boligområder skal udvikle sig med udgangspunkt i den 17 verdensmål, især med fokus på miljø- og klimavenlige løsningsmodeller, understreger hun.

– Vi skal udfordre lovgivningen til at gøre noget anderledes i forhold til bl.a. arkitektur, energi- og vandafledningsløsninger.

Verdensarv og verdensmål

Udvalgsarbejdet er vederlagsfrit, så det forventes at det er ildsjæle og frivilligt arbejde, der skal skabe Stevns et image i at blive en kommune der går fra verdensarv til verdensmål.

– Stevns skal blive den kommune, der omtales når debatten handler om opfyldelse af FN’s Verdensmål, pointerer Line Krogh Lay.

– Vi vil ikke bygge til i går, men til fremtiden. I mange år har vi ventet på at folk kom til kommunen og ville bygge det og det. Nu prøver vi at vise hvad vi godt vil have. Og det er nu vi skal agere, og skabe masser af synergi i spil mellem verdensarv og verdensmål.

Visionær kommune

Line Krogh Lay håber også, at det ambitiøse projekt kan præsenteres på det Byplansmøde, som Kommunernes Landsforening afholder i Køge i dagene 3.-4. oktober.

Hun ser Stevns som en visionær kommune, som udfordrer egen praksis med f.eks. at bygge huse af genbrugsmaterialer.

– Vi skal være det gode eksempel. Bare ét hus vil give viden, så vi kan gå foran. Der er allerede stor interesse, og jeg tror, at vi kan finde alliancer af private entreprenører som vil være med til at få verdensmålene ind i vores stuer, uanset om det er privatboliger eller bofællesskaber, slutter Line Krogh Lay, der også ser frem til at alle kommunens udvalg vil arbejde tværfagligt med verdensmålene.

sky

FN har fremstillet et logo for de 17 verdensmål. Stevnsbladet har indføjet Line Krogh Lays målsætning for klimaprojektet på Stevns.