På vej med ny sundhedspolitik

Udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen (S) skal nu i gang med at formulere en sundhedspolitik for Stevns Kommune. Han vil specielt holde øje med rygningen i kommunen. Foto: Henrik Fisker
Udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen (S) skal nu i gang med at formulere en sundhedspolitik for Stevns Kommune. Han vil specielt holde øje med rygningen i kommunen. Foto: Henrik Fisker

Stevns skal have en ny sundhedspolitik. Det besluttede Social- og Sundhedsudvalget (SSU) på sit møde før sommerferien.

Tidsplanen indebærer, at alle fagudvalg i kommunen skal diskutere sundhed i bred forstand hen over efteråret, og inden jul skal Kommunalbestyrelsen have et temamøde med folkesundhed på dagsordenen. I første kvartal af 2019 holdes et borgermøde om sundhedspolitikken i Stevns Kommune, og herefter er den samlede plan klar til politisk vedtagelse.

– Det er vigtigt for os at understrege, at sundhed ikke bare er noget, der foregår på lægeklinikken, men at det griber ind i alle aspekter af tilværelsen. Derfor vil vi også have sundhedspolitikken drøftet i alle de stående udvalg, som kan tage stilling til, hvordan de hver især kan bidrage til et sundere liv. Det er f.eks. oplagt at drøfte, hvordan børnene får et sundere liv i skoler og daginstitutioner, men også, hvordan vi rent fysisk kan styrke sundheden med at få flere ud at motionere. Kræver det flere stisystemer og idrætsanlæg og så videre, siger formanden for SSU: Henning Urban Dam Nielsen (S) til DAGBLADET Stevns tirsdag.

Arbejdet med at formulere en ny sundhedspolitik starter dog ikke helt fra bunden. Stevns Kommune har 10 års erfaring med den nuværende sundhedspolitik, der både bygger på sundhedsfremme og forebyggelse. Man kan derfor med nogen ret sige, at den nuværende sundhedspolitik skal have et servicetjek.

I den seneste sundhedsprofil for Stevns Kommune, udgivet i 2017, kan man sammenligne de stevnske data med tilsvarende profiler fra 2010 og 2013 og med gennemsnittet for Region Sjælland. Mens der er færre på Stevns, der føler sig stressede eller ensomme, end i regionen som helhed, ligger Stevns bagud, når det gælder rygning, alkoholforbrug og svær overvægt. Der er dog blevet færre rygere og folk med stort alkoholmisbrug de senere år – til gengæld stiger andelen af svært overvægtige.

Henning Urban Dam Nielsen er opmærksom på disse udsving og nævner specielt rygning som et område, der er værd at holde øje med. Økonomiudvalget kommer således til at drøfte, om Stevns skal gå samme vej som flere andre offentlige arbejdspladser og helt forbyde rygning i arbejdstiden og skoletiden.

I bemærkningerne til SSU's behandling af sagen hedder det, at det gennemgående indtryk fra sundhedsprofilen – både på landsplan, i Region Sjælland og i Stevns Kommune – er, at befolkningens sundhedstilstand i de senere år ikke er blevet forbedret, men tværtimod på visse området er blevet forværret – det gælder f.eks. den mentale sundhed.