Ny dato for inspirationsdag om Verdensmål

Ny dato for inspirationsdag om Verdensmål

Rikke

Flemming Møldrup, har tidligere besøgt Stevns, da han i januar 2019 holdt oplæg ved Verdensarv Stevns’ Nytårskur. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Som det tidligere er meldt ud, er arbejdet i Udvalget for Stevns Verdensmål pga. situationen med corona blevet sat på pause. Udvalgets arbejde færdiggøres efter sommerferien, og nu er der også fundet en ny dato for den planlagte inspirationsdag med deltagelse af bl.a. Flemming Møldrup og Signe Wenneberg. Det bliver den 12. september.

– Stevns Kommune har allerede implementeret flere af udvalgets løbende anbefalinger og verdensmålene i det daglige arbejde, og jeg ser frem til, sammen med udvalget, at bidrage til at gøre Stevns til en endnu bedre og grønnere bosætningskommune med naturligt samspil mellem by og land, fortæller Line Krogh Lay (R), formand for Udvalget for Stevns Verdensmål.

Hun tilføjer:

– Den næste fase i udvalgets arbejdet er fokuseret på at formulere de endelige anbefalinger til kommunalbestyrelsen ud fra de fire målsætninger i vores vision om fremtidens Stevns. På det første møde efter sommerferien vil vi drøfte et forslag til en boligpolitik i Stevns Kommune og se på den boligpolitiske analyse, udvalget har igangsat og som skal danne grundlag for nogle af vores anbefalinger. Det kommer til at tage lidt længere pga. corona-krisen, men det er værd at vente på!

Udvalget for Stevns Verdensmål

Kommunalbestyrelsen nedsatte i sommeren 2019 et såkaldt § 17,4-udvalg for at øge fokus på FN’s 17 verdensmål.

Målet for § 17 stk. 4-udvalget er at udarbejde en stærk vision, der kan understøtte bosætning og bæredygtigt byggeri på Stevns, der tager afsæt i FN’s verdensmål.

Udvalgets visioner har fokus på bæredygtige fællesskaber, biodiversitet og mere vild natur, mere klimavenlige løsninger og jobskabelse og bosætning, som spiller sammen med det særlige stevnske kulturlandskab og naturen.

Udvalgets fire visioner:

I 2030 trives Stevnsborgerne i bæredygtige, drivhusgasneutrale, grønne boliger. Der er høj aktivitet i de mange sociale, kulturelle og produktive fællesskaber.

I 2030 er naturen på Stevns vildere og bidrager til optagelse og lagring af drivhusgasser. Naturen er integreret i kulturlandskabet og i bebyggelserne. Der er nem og daglig adgang til naturen.

I 2030 er der flere bæredygtige arbejdspladser på Stevns. Samtidig giver offentlig/fælles transport optimale muligheder for bæredygtig drivhusgasneutral transport.

I 2030 er Stevns et eftertragtet læringssted for, hvordan man kan arbejde konkret med verdensmålene.