Miljøstyrelsen står over for at trykke på dumping-knappen

Slam-sag: Forvaltningsdirektør i Stevns Kommune har været til flere følgegruppemøder om dumping af slam i Køge Bugt. Ellen Hvidt Thelle har presset på med stribevis af kritiske spørgsmål i forhold til overvågning af dumpingen – og det har købt lidt tid, men hverken den afgående eller tiltrædende borgmester tror på, det er realistisk at få standset dumpingen helt.

Klart budskab afleveret til ministeren: Vi ønsker ikke slam i Køge Bugt
<p>&#8211; Havde det ikke været for Ellen (Stevns Kommunes direktør Ellen Hvidt Thelle, red.), så var dumpingen af slam i Køge Bugt allerede nu gået i gang, da lovgrundlaget jo var på plads til opstart i slutningen af november. Men hun har stillet så mange kritiske spørgsmål i forhold til dumpingen, at det har fået arbejdsstart udskudt i hvert fald til januar, siger borgmester Anette Mortensen, efter By og Havn i København har meldt ud i pressen, at man vil gå i gang med udgravningen til Lynetteholm i januar.</p>