Lederne vender tilbage til vuggestuer og børnehaver

Stevns Kommunes dagtilbud for førskolebørn vender tilbage til den gamle struktur, hvor hver institution har sin egen leder og forældrebestyrelse. Efter nogle år med områdeledelse har Kommunalbestyrelsen enstemmigt godkendt, at institutionerne fra 1. september igen får decentraliseret ledelse. Omlægningen gælder vuggestuer, børnehaver og dagplejen.