Kontrolgruppe finder hidtil største beløb til kommunen

De to kommunale medarbejdere, der er ansat til at finde fejl i udbetalingen af sociale ydelser, har i 2022 hentet 3,1 millioner kroner hjem til Stevns Kommune – dobbelt så meget som året før.

Kontrol med udbetalinger er en god forretning
Foto: Lars Kimer

Da partierne bag budgetforliget for 2019 valgte at oprette en kontrolgruppe med kommunens udbetalinger af offentlige ydelser, var målsætningen i første omgang, at de to medarbejdere blot skulle tjene deres egen løn hjem. Det lykkedes fuldt ud og mere til, da de allerede det første år – 2019 – påviste fejludbetalinger for 2.153.871 kroner.

Siden blev dette resultat til et måltal for, hvor meget kontrolgruppen hvert år bør hente hjem til kommunen. Det kan dog være svært at sætte konkrete mål for, da mange faktorer spiller ind, og i coronaåret 2020 faldt beløbet til 888.190 kroner. I 2021 lå det på 1.526.519 kroner.

Men nu foreligger kontrolgruppens årsrapport for 2022, og heraf fremgår, at kommunekassen for dette år får tilbageført 3.132.280 kroner, som uberettiget er udbetalt til borgerne sidste år. Med andre ord en fordobling af resultatet fra året før og det hidtil største beløb, siden ordningen blev indført 1. februar 2019.

Årsrapporten blev taget til efterretning på det seneste møde i Økonomiudvalget, hvor en tilfreds borgmester Henning Urban Dam (S) hilste indsatsen velkommen.

– Det viser, at det var en rigtig beslutning at nedsætte kontrolgruppen, siger han.

Mere socialt bedrageri?

DAGBLADET har spurgt centerchef for Økonomi, HR & IT Anton Svendsen – der har det administrative ansvar for kontrolgruppen – om det voksende beløb, som nu tilbageføres til kommunekassen, er udtryk for, at der er kommet flere sociale bedragere, eller om det blot er medarbejderne i kontrolgruppen, der er blevet dygtige.

– De er dygtige i kontrolgruppen, men man kan bestemt ikke konkludere, at der er kommet mere socialt bedrageri. Resultatet er kun et udtryk for det samlede beløb, der kan kræves tilbage – den viser ikke noget om, hvor mange borgere det handler om. Desuden er en fejludbetaling ikke nødvendigvis udtryk for socialt bedrageri fra borgerens side – det kan også skyldes forkerte oplysninger i sagen, eller at sagsbehandleren har begået en fejl. Endelig skal det understreges, at kontrolgruppens arbejde går begge veje, og i nogle tilfælde er sagen endt med, at borgeren har ret til flere penge, end han eller hun har fået udbetalt, siger Anton Svendsen.

139 sager i 2022

I 2022 har kontrolgruppen behandlet 139 sager, hvoraf de 99 handler om sygedagpenge og de 22 om økonomisk friplads i daginstitutionerne. De sidste 18 sager fordeler sig jævnt på en række forskellige poster.

99 af de 139 sager har kontrolgruppen undersøgt af egen drift. Resten fordeler sig på bl.a. tip fra andre ansatte i kommunen (8 sager), tip fra anonyme borgere (9 sager) og samkøring af offentlige registre (14 sager).