Kommentar til transport- og miljøminister efter samråd om dumping af slam i Køge Bugt

Johs. Johansen peger ud over bugten, hvor dumping af slam skal ske.

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

På et samrådsmøde i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 28. oktober 2021 med transportministeren og miljøministeren udtalte transportminister Benny Engelbrecht, – at ikke et gram af det dumpede materiale vil ende på kysterne, fordi det dumpes 14 km fra kysten -. Enhver, der har opholdt sig på en kyst, kender ved selvsyn til, at der findes sten, sand, tang og andet materiale på kysten. Det kommer et sted fra, og det kan godt være temmelig langt fra kysten.