Kammeradvokaten har anket byretsdommen i fredningssagen

Striden om fredning af Stevns Klint fortsætter i Østre Landsret efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnet “efter grundige overvejelser” har besluttet at anke dommen fra Retten i Roskilde, der kender fredningen ugyldig.

Fredningssagen går videre i landsretten

Lodsejerforeningens sejr i byretten - der ophævede fredningen af Stevns Klint i sin helhed - får ikke lov at stå uantastet. Kammeradvokaten har på vegne af Miljø- og Fødevareklagenævnet anket dommen til Østre Landsret. Arkivfoto

<p>Tirsdag indgav Kammeradvokaten &#8211; der er statens advokat &#8211; en såkaldt ankestævning til Østre Landsret på vegne af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i maj fik dom for, at fredningen af Stevns Klint er ugyldig og bør ophæves i sin helhed.</p>