Henrik Sieben fik Palladiusprisen

Henrik Sieben fik Palladiusprisen

Henrik Sieben med Palladius-prisen. (Privatfoto)

Hæder: Henrik Sieben er diakonimedarbejder i Ringsted, men bor i Vråby ved Hårlev, og han har netop modtaget den prestigefyldte kirkelige pris, Palladiusprisen, ved Roskilde Stiftsdag.

Prisen er opkaldt efter Peder Palladius, som ifølge Det Kgl. Bibliotek ikke blot var Sjællands første biskop men hele det protestantiske Danmarks første biskop efter Reformationen.

Henrik Sieben med Palladius-prisen. (Privatfoto)

Prisen blev stiftet i 2002 af daværende Roskilde Stiftsfond på foranledning af biskop Jan Lindhardt, for at sætte fokus på mange spændende initiativer og projekter, der var i gang rundt i stiftet.

Trivsel og hygge

Henrik Sieben, som arbejder ved Sneslev Kirke og Ørslev Kirke, modtog prisen på grund af hans utrættelige gåpåmod, hans store indlevelse i sognets beboere, og for sit sociale engagement, fortalte formanden for Stiftsrådet Bodil Therkelsen ved overrækkelsen, der også nævnte, at Henrik Sieben har skabt fællesskaber på tværs af sognegrænser, og er med til at give trivsel og motivation blandt brugerne af diakonitilbuddene.

– For cirka fem år siden startede Madklubben for mænd i Ørslev -Sneslev området. I dag kommer folk gerne fra Næstved og Ringsted for at deltage hver 14. dag til praktisk madlavning og hyggeligt samvær. Hertil kommer Gåklubben med ture hver eneste onsdag året rundt, og i Graverhuset i Sneslev er der café for kvinder. De kommer for at være sammen om hyggeligt samvær og for at udveksle erfaringer. Henrik har skabt fællesskaber på tværs af sognegrænser, og er på den måde med til at give trivsel og motivation blandt brugerne af diakonitilbuddene, lød det i talen før Henrik Sieben fik overrakt prisen.

I sin takketale opfordrede Henrik Sieben de sogne og pastorater, der endnu ikke har en diakonimedarbejder eller diakoniarbejde til at overveje det: Der er så stor brug for det for der sidder rigtig mange rundt omkring, der har brug for et socialt fællesskab og netværk, og i det kan diakoniarbejdet støtte dem.

Palladiusprisen består af et pengebeløb, samt en mundblæst Holmegård figur forestillende Sjællands Stifts første biskop Peder Palladius.