Fokus på asbestforurening på lukket møde

Asbesten spredte sig med vinden  efter banden på Expladan. Nu skal der ryddes op og erstattes. Foto: Erik Nielsen
Asbesten spredte sig med vinden efter banden på Expladan. Nu skal der ryddes op og erstattes. Foto: Erik Nielsen

»Vi gør venligst opmærksom på, at der er tale om et lukket informationsmøde kun for ejere og beboere i spredningszonen med asbest.«

Sådan slutter Stevns Kommune en skrivelse ud til de 27 husstande, som man regner med, er direkte berørt af den asbestforurening, som ramte Hårlev efter den fjerde voldsomme brand på den omdiskuterede genbrugsfabrik: Expladan på Industrivej i Hårlev.

Asbesten er blevet transporteret med vinden ud til de berørte ejendomme. Og man kan vel med rette spørge sig selv, hvordan man kan være sikker på, at asbestforureningen begrænser sig til disse 27 ejendomme, når den transporteres med vinden. Lige som i øvrigt plastforureningen fra Expladan gjorde ved utallige lejligheder, da fabrikken endnu var i drift.

– Det er Dansk Miljørådgivning, som dagen efter branden har gået området efter og kortlagt spredningen. Spredningen er meget, meget specifik på præcis de 27 ejendomme. Der er stor forskel på de 27 ejendomme. Jo længere væk fra branden, desto mindre asbest. Det er vigtigt at få understreget, at der er ingen umiddelbar sundhedsfare ved spredningen. Beredskabet, politiet, Arbejdstilsynet, Dansk Miljørådgivning med videre har alle været i området. Og havde der været den mindste tvivl om akut fare, så havde situationen været en hel anden, svarer centerchef for Teknik og Miljø i Stevns Kommune Birgitte J.T.K. Nielsen på DAGBLADET's spørgsmål, hvordan man er nået frem til, at det er netop disse 27 husstande, der er direkte berørt af asbesten.

På spørgsmålet om, hvorfor mødet er lukket, og at det er placeret samtidigt med Kommunalbestyrelsens møde på torsdag, svarer Birgitte J.T.K. Nielsen:

– Der er 27 huse, som er direkte berørt, og det er dem, som er blevet inviteret til informationsmødet. Mødet er som sådan ikke tænkt som værende lukket, men vi har vurderet, at for, at de berørte borgere kunne få mest muligt ud af mødet og få svar på så mange spørgsmål som muligt, så blev de indkaldt til møde i første omgang, siger centerchefen og lægger til, at et mere generelt informerende borgermøde for alle borgere finder sted tirsdag 31. januar.

På dette møde vil Kim Haagensen fra Orbicon give en generel orientering om, hvordan man skal forholde sig til asbest.

Dette møde foregår tirsdag 31. januar klokken 19 i cafeteriet i Hårlevhallerne.

På mødet deltager ud over Kim Haagensen fra Orbicon også Dansk Miljørådgivning. Her vil der blive givet en generel orientering om faren ved asbest.

Af hensyn til mængden af stole med videre beder kommunen om, at man tilmelder sig på natmil@stevns.dk senest 30. januar.