Flertal opfordrer til at anke dommen om klintefredning

Socialdemokratiet, Venstre og Radikale opfordrer Miljø- og Fødevareklagenævnet til at anke byretsdommen, der ophæver fredningen af Stevns Klint. Den konservative gruppe protesterer, fordi der på PMT-udvalgets møde kun var lagt op til en orientering – ikke en sagsbehandling.

Udvalgsflertal vil anke fredningsdommen om Stevns Klint

Trampestien langs Stevns Klint består, mens diskussionen om en anke af dommen fortsætter de kommende uger. Foto: Henrik Fisker

<p>“Hele udvalget tager orientering til efterretning. Derudover opfordrer 3 medlemmer (A, B og V) til, at Miljø- og Fødevareklagenævnet anker sagen til landsretten“.</p>