Da de mindste børn blev kunder på biblioteket

bogglad: Stevns Bibliotekerne har modtaget 320.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen til at styrke læselysten hos de mindste børn. De har slet ikke lært at læse endnu, men har nu fået et udvalg af bøger ud på den enkelte institution. Lanceringen fandt sted i Dagplejernes Legestue i Store Heddinge.

Dagplejebørnene har fået eget bibliotek