Budgettet vedtages i rådhusets kantine

Kommunalbestyrelsen rykker sit møde til rådhusets kantine på torsdag - ligesom den gjorde ved det konstituerende møde i december 2017. Foto: Henrik Fisker
Kommunalbestyrelsen rykker sit møde til rådhusets kantine på torsdag – ligesom den gjorde ved det konstituerende møde i december 2017. Foto: Henrik Fisker

Kommunalbestyrelsen mødes på torsdag 8. oktober kl. 18.00 til andenbehandling af Stevns Kommunes budget 2021. Her ventes forslaget fra flertalsgruppen og Enhedslisten vedtaget.

Traditionelt tiltrækker en budgetvedtagelse en række tilhørere, men på grund af coronarestriktionerne skal der holdes afstand, ligesom det samlede deltagerantal – inklusive politikere og forvaltningens medarbejdere – højst må udgøre 50 personer.

Derfor har kommunens direktion vedtaget at flytte mødet fra rådssalen til kantinen, hvor der er bedre pladsforhold. Der vil være indgang fra rådhusets parkeringsplads på bagsiden.

Der er kun budgetvedtagelsen på dagsordenen denne aften. Kommunalbestyrelsens ordinære oktobermøde holdes torsdag 22. oktober kl. 18.00.