Beredskabsniveau fastholdes trods kritik fra styrelse

Brand og redning: Serviceniveauet i forhold til det lokale beredskab hverken øges eller forringes viser offentliggørelsen af den nye såkaldte risikobaserede dimensionering. Borgmesteren i Stevns Kommune er tryg trods Beredskabsstyrelsen tidligere har været ude med kritik af, at der kun er én vagtsat indsatsleder for det store geografiske område: Stevns, Køge og Solrød.

Brand og Redning Stevns er kun i besiddelse af ganske små og få pumper. Er det godt nok set i forhold til fremtidige udfordringer med oversvømmelser? Foto: Erik Nielsen