Appel om at tage udviklingsplan af bordet

<p>Vibeke F. Jeppesen bor over for Ådals Mark på Vallø-siden på den modsatte side af Tryggevælde Å ved Strøby Egede. I et læserbrev i dagens avis konkluderer hun, at hun som å-genbo til Ådals Mark både har en generel og direkte interesse i sagen om bebyggelse af området. Til trods for dette blev hun og hendes naboer i Elverhøj-kvarteret, ikke orienteret, da udviklingsplanen blev sendt i høring i foråret.</p>