Ældreplejen – kritik og fakta

Svar på flere læserbreve:

Lad os starte med det positive, så svar til de kritiske røster og slutte med, hvad der så sker.

•Ældreplejens område har det største budget og de fleste ansatte

•Ældreplejen prioriteres højt af alle politikere

•Ældreplejen opleves som velfungerende af de fleste borgere og ansatte

Det kan dokumenteres konkret med mange tal og personlige oplevelser. Herom senere.

Så de negative henvendelser gående på, at

•Ældreplejen er mangelfuld

•Ældreplejen leverer dårlig mad

•Ældreplejen samarbejder dårligt med de pårørende

De bringes frem på baggrund af indlæg fra få kritiske skribenter.

Hvad sker der så lige nu og fremover?

144 borgere i fire plejecentre – 184, når Solhaven står klar. 914 borgere i hjemme- og sygepleje. 21 timers hjemmehjælp ugentligt pr. borger over 65 år, gennemsnittet i regionen er 19 timer. Madservice til 250 borgere. Mange flere tal vedrørende ældreplejen kan altid rekvireres fra forvaltningen. Tallene bruges ofte ved politikernes møder med Ældrerådet og de ansattes organisationer.

Tilsynet med ældreplejen anviser i den sidste rapport følgende:

” – borgerne udviser tillid og tryghed og er meget tilfredse med de faste medarbejdere, omgangstonen er respektfuld, og hjælpen ydes med sigte på at være individuel og fleksibel”.

Jævnligt har jeg møder med borgere og ansatte. Borgerne udtrykker ofte tilfredshed med ældreplejen, og én skriver endda en tak for den pleje og støtte, der blev ydet i en svær tid. Ansigt til ansigt udtrykker mange en stor anerkendelse til vores plejepersonale.

Madservice vises der stor tilfredshed med i seneste undersøgelse. Det politiske fagudvalg har bedt om, at tilsynets næste uanmeldte besøg fokuserer på instrukser omkring tilberedning og servering af mad på vores plejecentre.

Borgerne på vores plejecentre er blevet spurgt til, hvad de mener om betegnelsen: plejehjem eller plejecenter. Stemningen er, at det skal hedde plejecenter.

Ældreplejen kan ikke kun ses ud fra enkeltstående forhold. Negative og positive oplevelser påvirker debatten så meget, at de reelle, mangfoldige forhold træder i baggrunden.

Som politikere er vi tilgængelige på både telefon og mail, og i referater fra Social og Sundhedsudvalget fremgår, at intet er perfekt, og derfor arbejdes fra mange sider på forbedringer ud fra de bedste intentioner.

Tim Christensen (S)

fungerende formand for Social og Sundhed, Stevns Kommune