Sorø skal være mere cyklistvenlig

Debat: På grænsen til det manipulerende

Af Anders Hooge, Svinget 7, Sorø

Som tilflytter fra København, hvor vi var godt vant, hvad angår cykelstier og løsninger, der tilgodeser cyklisterne, kom det som et chok for mig, hvor dårlige forholdene er for cyklister i Sorø by og på Frederiksberg.

Nogle steder er det blot løsninger, som er til gene for cyklisterne, mens det andre steder er løsninger, der er decideret farlige.

Værst er krydset Skælskørvej/Næstvedvej, hvor man tydeligvis har valgt at lave løsninger, hvor det er biler frem for alt andet. Det er cyklisterne, der skal holde tilbage for bilerne og ikke omvendt, og særligt for børn kan det være svært at danne sig et overblik, da man skal kigge sig langt over skulderen for at holde øje med højresvingende trafik, hvis man skal krydse Næstvedvej ind mod Sorø by.

Så ikke nok med, at det er hovedrystende, at cyklister, der er det grønne valg, har ringere forhold end bilerne, så udsætter man også cyklisterne for farlige situationer.

I selve Sorø by er det ikke muligt at komme op til butikkerne fra Frederiksberg uden at skulle køre omveje, hvis man ikke har lyst til at, bilerne kører meget tæt ved overhalinger. Både Storgade og Rolighed er alt for snævre, og der er brug for, at man gentænker de to gader.

Det kunne f.eks. være ved at droppe midterrabatten på Rolighed, så der bliver bedre plads til cyklisterne, og en ensretning af Storgade kunne være med til at give en gade med mere plads til bløde trafikanter.

I forhold til de løsninger, der er til gene, så handler det i høj grad om alle de bomme, som skal stoppe biler fra at køre ind på cykelstier. De har alle dage været irriterende, fordi de tvinger cyklisten til at ændre sin kørsel markant, men med nye cykeltyper (ladcykler og moderne long johns) er disse bomme til så stor gene, og nogle gange hindring for den frie færdsel.

Der er derfor behov for, at kommunen får dem udskiftet med pæle i stedet, så cyklerne ikke behøver at sætte farten ned eller sno og klemme sig igennem. Det kan ikke være rigtigt, at cyklisterne skal straffes, fordi man vil forhindre, at bilerne kører på cykelstier.

Og så er der selvfølgelig kvaliteten af cykelstierne, som flere steder er virkelig ringe. Med jævne mellemrum er der klager på Facebook, og jeg har hørt om flere, der faktisk har haft uheld som følge af hullede cykelstier.

I en tid, hvor der er brug for at flere tager cyklen til glæde for klimaet og folkesundheden, er det nødvendigt, at kommunerne gør en indsats for at støtte op om dem, der vælger grønne løsninger til. Så Sorø Kommune må i gang med at gøre det mere attraktivt at cykle i Sorø.