Naboer protesterer over boligplaner

Foto: Jens Wollesen, Maja Andersen