Lokalråd i fare for nedlæggelse

Foto: Thomas Olsen, Lene Berthelsen