Debattør anmelder episode til politiet

Foto: THOMAS OLSEN